Pomiary elektryczne

Okresowe monitorowanie działania instalacji elektrycznych jest ustawowym obowiązkiem. Oferta Pro-System obejmuje również dokonywanie okresowych i odbiorczych pomiarów elektrycznych na życzenie klientów. Pomiary elektryczne są gwarancją niezawodnej pracy i bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Do prac kontrolno-pomiarowych zaliczamy: pomiary rezystancji kabli, pomiary rezystancji uziemień, pomiary impedancji pętli zwarcia, pomiary instalacji odgromowych, badania wyłączników różnicowoprądowych, pomiary natężenia oświetlenia.

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do instytucji prawnie objętych obowiązkiem regularnego dokonywania pomiarów. Wyróżnia nas doświadczenie, fachowość, jak również szybkie terminy realizacji zlecenia, w tym z dnia na dzień, jeżeli jest taka konieczność. Dobrze wiemy, jak ważna jest rzetelność i precyzja prac pomiarowych, dlatego nasza firma korzysta z zaawansowanych urządzeń pomiarowych, ponadto natychmiast informujemy klienta o wykryciu nieprawidłowości oraz możliwości awarii bądź uszkodzenia instalacji. W przypadku takiej konieczności podejmujemy prace naprawcze, by przywrócić sprawność instalacji oraz ponownie dokonujemy pomiary instalacji w celu potwierdzenia czy działa prawidłowo.